Terimler

 
 

Genel Terimler

 • ARMATÖR : Gemi sahibi, taşıyıcı.
 • ACENTE : Herhangi bir limanda armatör adına faaliyet gösteren, onun temsilciliğini yapan kuruluş.
 • NVOCC : “Non Vessel Operating Common Carrier” (Gemi sahibi olmadan taşımacılık yapan).
 • CO-LOADER: Diğer forwarderların yüklerini kendi yükü ile konsolide ederek taşımacılık yapan.
 • FORWARDER : Karayolu,havayolu,denizyolu,
  demiryolu taşımacılığını, gümrükleme ve sigorta hizmetlerinin operasyonunu gerçekleştiren, aktif bir acenta ağına sahip olan organizatör firma.
 • BILL OF LADING(B/L) : Denizyolu konşimentosu.
 • a.Master B/L (Ana konşimento)
 • b.House B/L (Ara konşimento)
 • CHARTER TAŞIMA : Geminin tamamen yada kısmen (part kargo) kiralanarak yapılan taşımadır.
 • CHARTER PARTY : Taşımacı ile armatör arasında yapılan sözleşmeye verilen isimdir.
 • BULK YÜKLEME : Konvansiyonel yük taşımacılığında dökme yükleme.
 • BROKER : Armatörle yükleyici arasında aracılık yapan, komisyoncu.
 • RO-RO TAŞIMACILIĞI : Araç, treyler veya konteyner taşıyan gemilerle yapılan taşımacılık.

Yükleme Boşaltma Terimleri

 • FREE IN (FI) : Limandaki yükleme masrafı.
 • FREE OUT (FO): Limandaki boşaltma masrafı.
 • LINER IN (LI) : Yükleme masrafının armatöre ait olması.
 • LINER OUT (LO): Boşaltma masrafının armatöre ait olması.
 • STUFFING : İstifleme, yükü konteynere yerleştirme.
 • UNSTUFFING : Konteynerin içini boşaltma.
 • STEVEDORING : Gemiyi yükleme ve boşaltma hizmeti.

Liman Terimleri

 • STORAGE : Limanda depolama/ardiye.
 • DEMURAJ : Geminin kendisine tanınan yükleme ve boşaltma süresini aşması yada konteyner içinde bekleyen yükün tanınan süreden önce gümrükten çekilip boşaltılmaması.
 • FREE TIME : Serbest süre. Yükün demuraja girmeden bekleyebileceği süre. Süre aşımında demuraj uygulanır.
 • THC : (Terminal Handling Fee): Limandaki elleçleme ücreti.
 • GEÇİCİ KABUL : Türkiye’deki gümrük mevzuatı gereği konteynerler gümrüğe tabi mal statüsündedirler. Bu nedenle bir konteynerin limandaki gümrüklü sahadan çıkarılması veya tekrar limana getirilmesi halinde ortaya çıkan gümrükleme masrafıdır.

Navlun ile İlgili Terimler

 • CAF: (Currency Adjustment Factor) Amerikan dolarındaki dalgalanmaları navluna dahil edilmesi.
 • BAF : (Bunker Adjustment Factor) Deniz aşırı taşımalarda fuel oil fiyatlarındaki dalgalanmaların belli oranda navluna dahil edilmesi.
 • PRİMAJ : Genellikle Türkiye’den ihracat navlunlarında kullanılan armatörün riskini azaltmak için koyduğu ek ücret.
 • WAR RISK SURCHARGE (WRS) : Savaş riski olan limanlara yapılan seferlerde navluna ilave olarak alınan ek ücret.
 • HIGH CUBE SURCHARGE : High Cube konteyner için alınan ilave ücret.
 • IMCO CHARGE : Tehlikeli madde taşımalarında armatörün talep ettiği ek ücret.